En vindsvåning i Budapest som perfekt kombinerat grönska på väggen med vitt klinker och vit soffa.

Vardagsrummet drar nytta av en levande grön vägg och ger lite natur till det mest vita interiören. Det är till och med anslutet till ett automatiskt bevattningssystem, så behövs inget underhåll alls.

Jag såg liknande gröna vägg på en pub i Milano och den bidrar verkligen till en väldigt speciell o skön stämning.

Visst känns levande gröna väggar väldigt modernt, men i själva verket går konceptet tillbaka till 1930-talet!

I början av 2000-talet var det arkitektoniska företag som försökte vinna designutmärkelser, vilket vi speciellt kunnat se i Madrid. Numera vill andra företag även få denna uppmärksamhet eftersom både stora och små företag gärna vill förbättra sina gröna referenser.

Här kommer ni kunna läsa mer om dessa vackra strukturer av grönska och vi kommer att svara på de vanligaste frågorna som kommit in.

Fördelar med gröna väggar

När vi går ut ur grönytan i städerna, kan levande gröna väggar förvandla städerna till något naturligt och vackert. De kan också förbättra luftkvaliteten och ge hälsofördelar.

Hur förbättrar levande gröna väggar luftkvaliteten?

Sedan den industriella revolutionen har olika moderniseringar ökat luftföroreningar. I bebyggda områden förekommer förorenande gaser och partikelformiga ämnen i vår luft, men vi kan utnyttja naturen för att vända den skada vi orsakar.

Som barn lär vi oss att växter naturligt tar bort koldioxid och producerar syrerik luft. Det är emellertid mindre känt att växter också filtrerar luften runtom genom att absorbera och ta bort föroreningar. Denna naturliga effekt multipliceras med det stora antalet växter i levande gröna väggar.

En ny studie om effektiviteten av grön infrastruktur för att förbättra luftkvaliteten i stadsgator (luckorna mellan stora byggnader),  upptäcktes att levande gröna väggar kan ha stor positiv inverkan. Dessa luckor är hotspots för skadliga föroreningar, som kvävedioxid och partikelformiga ämnen, men levande gröna väggar har visat sig minska nivåerna med 40% respektive 60%.

Det är inte bara föroreningar som är anledning till oro eftersom det finns gott om toxiner inuti som också kan påverka vår hälsa negativt.

Sjukbyggnadssyndrom är ett problem i modern tid. Byggnader och kontor är fyllda med osynliga giftig rök, från möbler till dörrar, som tystnar oss. Detta är särskilt angeläget med det ökande antalet människor som arbetar inomhus. Enligt rapport så spenderar 80-90% av nordamerikanerna en betydande period av dagen inomhus.

Otaliga toxiner läcker från vår inomhusmiljö, såsom formaldehyd, VOC, trikloretylen, kolmonoxid och bensen för att bara nämna några. Det har länge varit känt att tillägg i kontorsanläggningar kan förbättra inomhusluftkvaliteten och inredningen av gröna väggar gör just det, men på en mycket större skala som kan gynna byggnadsbefolkningen.

 

Vilka är de visuella fördelarna med att leva gröna väggar?

Vårt moderna samhälle är oerhört visuellt och ingen skönhet slår väl naturen? En väldesignad, blomstrande grön vägg kan drastiskt förbättra byggnadens utseende, vilket ger färg och textur som inte kommer att gå ur mode.

Varje vägg är speciellt utformad, med olika sorters växter som kan variera i färg, tillväxt och blomma för att skapa levande konst, snarare än gräsmatta på sidan av en byggnad.

Frågan är då om levande gröna väggar är bra för byggnaden?

Byggnader påverkas negativt av förändrade temperaturer som gör att material expanderar, vilket leder till försämringar som sprickor.

Yttre levande väggar ger byggnadsskydd, inte bara från fluktuationer utan också genom att avleda vatten från väggar under regn och skydda mot UV-strålning.

Kan gröna väggar minska energikostnaderna?

Uppbyggnaden av stadsmiljön har orsakat en oroväckande bieffekt, nämligen den urbana värmeeffekten. Storstadsområden är betydligt varmare än landsbygdsområden. Denna temperaturökning har en negativ inverkan på miljön som ökat energibehov på sommaren genom luftföroreningar och utsläpp.

Levande gröna väggar bidrar till att kompensera detta problem genom att ge skugga från direkt solljus. I motsats till tegel eller betong så lagrar inte plantorna upp solenergi, utan reflekterar den. Både inre och yttre väggar bidrar till att aktivt kyla luften på sommaren genom en process som kallas evapotranspiration, vilket minskar behovet av att kyla byggnaden.

Men fördelarna med gröna väggar slutar inte med sommaren. Panelerna, inklusive tillväxtmedia, isolerar byggnaden och minskar energikostnaderna för uppvärmning av byggnaden även på vintern.

Hur bidrar gröna väggar till att minska bullernivån?

Växter har länge använts för att minska bullernivåerna på motorvägar och andra bullriga vägar i Nordamerika och Europa. Levande gröna väggar fungerar på samma sätt. Vegetation blockerar naturligt högfrekventa ljud medan stödstrukturen kan bidra till att minska lågfrekventa ljud.

När användningen av gröna väggar ökar kan detta betydligt förändra stadsmiljön.

Vi återkommer snart med ännu mer information om levande gröna väggar, då detta är ett väldigt intressant och spännande ämne tycker vi på designbloggen.

Categories: Heminredning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *